Najczęściej zadawane pytania:
1. Kto może być uczestnikiem akcji Bonus?

Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające: pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania na terytorium Polski, które zapoznały się z Regulaminem i zaakceptowały jego postanowienia oraz zarejestrowały konto uczestnika w Serwisie.

O Bonus może ubiegać się Uczestnik, który na dzień złożenia Wniosku o otwarcie Konta Proste Zasady wraz z kartą debetową jest nowym klientem Banku, tj. osobą, która nie posiadała Konta Osobistego w Banku w okresie od 01.05.2017 r. do 04.06.2018 r. Osoby, które w tym okresie posiadały inne produkty Banku, niepowiązane z prowadzeniem Konta Osobistego w Banku (np. konto oszczędnościowe), traktowane są jako nowi klienci Banku.

2. Co muszę zrobić, aby uzyskać Bonus?

Musisz zarejestrować swoje konto uczestnika w Akcji Bonus w czasie jej trwania od 04.06.2018 r. do 02.07.2018 r., zaakceptować Regulaminy, a następnie aktywować konto poprzez link wysłany na adres e-mail. Po zalogowaniu się do swojego konta uczestnika, złóż wniosek o otwarcie konta osobistego Konto Proste Zasady wraz z kartą debetową w zakładce "Konto Bonus". Wyraź wszystkie zgody marketingowe. Podpisz umowę do 17 lipca 2018 r. W każdym z następujących miesięcy, tj. w miesiącu lipcu 2018 r. i w miesiącu sierpniu 2018 r. uzyskaj łączną sumę wpływów na Konto otwarte w ramach Akcji na co najmniej 100 zł (wpływy na konto w wysokości co najmniej 100 zł muszą być zaksięgowane w każdym z ww. miesięcy) i jednocześnie w każdym z ww. miesięcy wykonaj co najmniej pięć płatności kartą do Konta oraz jedną płatność Blikiem za pośrednictwem Konta na łączną kwotę minimum 150 zł (za płatność kartą rozumie się transakcje dokonane kartą debetową do Konta w sklepach stacjonarnych lub przez Internet, zaksięgowane przez Bank na Koncie).

UWAGA: Adres email podany przez Uczestnika przy składaniu Wniosku o Konto Proste Zasady musi być taki sam jak adres e-mail, podany w trakcie rejestracji konta Uczestnika w Serwisie.

3. Nie otrzymałem/am linku aktywacyjnego na podany podczas rejestracji adres e-mail, co mam zrobić?

Link aktywacyjny wysyłany jest od razu po Twojej rejestracji. Link może przyjść do Ciebie z opóźnieniem, które zależy od poczty docelowej, lub może trafić do folderu SPAM co warto sprawdzić. Jeśli nie otrzymasz tego samego dnia od nas linku aktywacyjnego, skontaktuj się z nami mailowo.
Wyślij wiadomość na adres: bonus@ebrokerpartner.pl
W tytule maila napisz PILNE - BRAK LINKU AKTYWACYJNEGO. Pozwoli nam to w pierwszej kolejności udzielić Ci odpowiedzi.

4. Ile mam czasu na spełnienie warunków otrzymania Bonusu?

Warunki musisz spełnić w każdym z następujących miesięcy, tj. w miesiącu lipcu 2018 r. i w miesiącu sierpniu 2018 r. uzyskaj łączną sumę wpływów na Konto otwarte w ramach Akcji na co najmniej 100 zł (wpływy na konto w wysokości co najmniej 100 zł muszą być zaksięgowane w każdym z ww. miesięcy) i jednocześnie w każdym z ww. miesięcy wykonaj co najmniej pięć płatności kartą do Konta oraz jedną płatność Blikiem za pośrednictwem Konta na łączną kwotę minimum 150 zł (za płatność kartą rozumie się transakcje dokonane kartą debetową do Konta w sklepach stacjonarnych lub przez Internet, zaksięgowane przez Bank na Koncie).

5. Jeśli złoże wniosek o Konto Proste Zasady 2 lipca, a umowę podpiszę w późniejszym terminie, czy otrzymam Bonus?

Tak, Bonus zostanie Ci przyznany, jeżeli podpiszesz umowę o konto wraz z kartą debetową do 17 lipca 2018 r. oraz gdy spełnisz warunki otrzymania Bonusu.

6. Jak mogę uzyskać dodatkową Premię?

Polecając Konto Proste Zasady za pomocą dedykowanego linku znajdującego się w zakładce PROGRAM POLECAJĄCY.
Wysokość dodatkowej Premii to 50zł. Każdy uczestnik Akcji Bonus może otrzymać dodatkową Premię za maksymalnie 5 założonych Kont Proste Zasady z linku polecającego, których warunki otrzymania Bonusu zostały spełnione.

7. W jaki sposób mogę polecać innym Akcje Bonus?

Musisz zalogować się do swojego konta uczestnika w Akcji Bonus, a następnie przejść do zakładki "Program polecający", gdzie znajduje się Twój indywidualny link polecający. Skopiuj link polecający, a następnie wyloguj się ze swojego konta uczestnika w panelu Bonus. Poleć Konto Proste Zasady poprzez skopiowany link. Osoba polecona musi założyć swoje konto uczestnika w panelu Bonus, a następnie złożyć wniosek o Konto Proste Zasady wraz z kartą debetową. Gdy osoba ta spełni warunki otrzymania Bonusu, zostanie przyznana Ci dodatkowa Premia w wysokości 50zł.

Pamiętaj! Z jednego konta uczestnika w Bonusie możesz otworzyć wyłącznie jedno Konto Proste Zasady. Osoba polecona zawsze musi korzystać z własnego konta użytkownika w panelu Bonus.

8. Czy mogę polecić więcej niż 5 Kont Proste Zasady?

Tak, możesz polecić więcej niż 5, jednakże dodatkowa Premia zostanie przyznana za 5 założonych kont, które spełnią warunki otrzymania Bonusu.

9. Czy mogę zyskać Premię za polecenie, nie otwierając Konta Proste Zasady?

Nie, zarówno Ty, jak i osoby polecone musicie spełnić warunki otrzymania Bonusu, aby otrzymać Premie za skuteczne polecenie.

10. Czy osoby, które otworzyły Konto Proste Zasady z mojego polecenia, mogą również polecać konto innym i otrzymać Premię?

Tak. Osoby, które otworzyły Konto Proste Zasady z Twojego polecenia mogą polecać konto innym i otrzymać zarówno BONUS, jak i Premię. Pamiętaj, że dodatkowa Premia za polecenie zostanie przyznana, gdy zarówno Ty, jak i osoby którym polecisz Konto Proste Zasady, spełnią warunki otrzymania Bonusu.

11. Czy mogę polecać Konto Proste Zasady, gdy jeszcze nie spełniłem warunku naliczenia Bonusu?

Tak, możesz polecać Konto Proste Zasady innym, gdy nie spełniłeś jeszcze warunku naliczenia Bonusu. Pamiętaj jednak, że dodatkową Premię za polecenie otrzymasz, gdy sam spełnisz warunki naliczenia Bonusu.

12. Czy muszę odprowadzić podatek od otrzymanego Bonusu oraz Premii?

Nie, wartość Bonusu jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.).

13. Co muszę zrobić, aby otrzymać Bonus oraz Premię na swoje konto?

O przyznaniu Bonusu zostaniesz poinformowany do 08.10.2018r. wiadomością wysłaną na adres e-mail podany podczas rejestracji do Akcji Bonus oraz poprzez wiadomość SMS. W celu wypłacenia Bonusu, musisz zalogować się do swojego konta uczestnika poprzez link podany w wiadomości w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, a następnie uzupełnić formularz dodatkowymi danymi tj. numer PESEL oraz numer rachunku bankowego Konto Proste Zasady.

14. Kiedy otrzymam Bonus oraz Premię?

Bonus oraz Premia zostanie Ci wypłacona najpóźniej do dnia 22.10.2018r.

15. Jak zgłosić reklamację na nieprzyznany Bonus oraz Premię?

Reklamację należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza reklamacyjnego udostępnionego Uczestnikowi poprzez jego konto uczestnika w zakładce "REKLAMACJE" do 05.11.2018r. Reklamacja powinna zawierać: numer umowy, adres e-mail oraz szczegółowy opis problemu będącego podstawą reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres email wskazany w czasie rejestracji Konta przez Uczestnika w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

Uwaga: Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację przez Organizatora uzależniony jest od terminu, w którym Bank udzieli Organizatorowi odpowiednich informacji w związku z daną reklamacją Uczestnika.

16. Mam już Konto Osobiste w Getin Banku, czy mogę skorzystać z Programu Polecającego?

Nie, ponieważ również musiał/a byś być Uczestnikiem akcji i otworzyć Konto Proste Zasady wraz z kartą debetową i spełnić warunki otrzymania Bonusu. Jednakże Uczestnikami akcji nie mogą być osoby, które posiadały Konto Osobiste w Banku w okresie od 01.05.2017 r. do 04.06.2018 r. lub osoby, które posiadały produkty powiązane z prowadzeniem Konta Osobistego w Banku np. konto oszczędnościowe.

17. W jaki sposób mogę sprawdzić ile osób poleciłem/am z mojego linku polecającego?

W programie polecającym można polecić maksymalnie 5 kont. Osoba polecająca do czasu rozliczenia musi we własnym zakresie kontrolować ilość poleconych kont w ramach akcji.

18. W jaki sposób mogę sprawdzić czy zarówno konto Uczestnika, jak i Konto Proste Zasady zostało założone poprawnie i biorę udział w Akcji Bonus?

Jeżeli otrzymałeś/aś link aktywacyjny i zalogowałeś/aś się do swojego konta Uczestnika w Akcji Bonus, oznacza, że poprawnie założyłeś/aś konto Uczestnika. Natomiast informacja, czy poprawnie założyłeś/aś Konto Proste Zasady wraz z kartą debetową i poprawnie spełniłeś/aś warunki będzie dostępna po rozliczeniu Akcji Bonus. Jeżeli wykonałeś/aś wszystko zgodnie z Regulaminem Akcji Bonus, Bonus zostanie Ci przyznany.

19. W jaki sposób mogę sprawdzić czy prawidłowo poleciłem/am Akcję Bonus innemu Uczestnikowi i czy zostanie przyznana mi premia za skuteczne polecenie?

Informacja, czy poprawnie poleciłeś/aś Akcję Bonus innemu uczestnikowi będzie dostępna po rozliczeniu Akcji Bonus. Jeżeli wykonałeś/aś wszystko zgodnie z Regulaminem Akcji Bonus, Premia za polecenie oraz Bonus zostanie Ci przyznany.

20. Biorąc udział w Akcji Bonus, mogę skorzystać z oferty specjalnej "Bonus za aktywność"?

Tak, możesz skorzystać z oferty specjalnej dotyczącej konta oszczędnościowego "Bonus za aktywność". Po spełnieniu warunków możesz zyskać Bonus zarówno w Akcji "Konto Proste Zasady z Bonusem", jak i Akcji "Bonus za aktywność" - regulamin https://www.getinbank.pl/dokumenty/regulamin-oferty-specjalnej-bonus-za-aktywnosc.pdf

21. Biorąc udział w Akcji Bonus, mogę skorzystać z oferty specjalnej "Bilet do kina z Kontem Proste Zasady".

Tak, możesz skorzystać z oferty specjalnej "Bilet do kina z Kontem Proste Zasady". Po spełnieniu warunków możesz zyskać Bonus zarówno w Akcji "Konto Proste Zasady z Bonusem", jak i Akcji " Bilet do kina z Kontem Proste Zasady" - regulamin https://www.getinbank.pl/dokumenty/regulamin-promocji-bilet-do-kina-z-kontem-proste-zasady.pdf