Najczęściej zadawane pytania:
1. Kto może być uczestnikiem akcji Bonus?

Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające: pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie, miejsca zamieszkania na terytorium Polski, które zapoznały się z Regulaminem i zaakceptowały jego postanowienia oraz zarejestrowały konto uczestnika w Serwisie.

O Bonus mogą ubiegać się nowi klienci mBanku, którzy na dzień złożenia Wniosku o otwarcie eKonta nie posiadają (samodzielnie lub wspólnie z inną osobą) lub w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia złożenia Wniosku o otwarcie eKonta nie posiadały (samodzielnie lub wspólnie z inna osobą) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oferowanego przez mBank/ rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017, jak również nie złożyły wniosku o taki rachunek, który jest w trakcie rozpatrywania przez mBank.

2. Co muszę zrobić, aby uzyskać Bonus?

Musisz zarejestrować swoje konto uczestnika w Akcji Bonus w czasie jej trwania od 13.11.2017r. do 18.12.2017r., a następnie aktywować konto poprzez link wysłany na adres e-mail. Po zalogowaniu się do swojego konta uczestnika, otwórz konto osobiste eKonto wraz z kartą do eKonta w zakładce "Konto Bonus", najpóźniej w kolejnym miesiącu następującym po miesiącu otwarcia eKonta (data zawarcia umowy o eKonto)wykonaj z niego 5 transakcji na dowolną kwotę: płatność kartą do eKonta, przelew na konto w innym banku niż mBank lub płatności internetowe zaksięgowane na eKoncie.

UWAGA: Wypłata z bankomatu i przelew z eKonta na rachunki prowadzone w mBanku nie będą brane pod uwagę. Nie będą brane pod uwagę płatności anulowane.

Adres email podany przez Uczestnika przy składaniu Wniosku o eKonto musi być taki sam jak adres e-mail, podany w trakcie rejestracji konta Uczestnika w Serwisie.

3. Nie otrzymałem/am linku aktywacyjnego na podany podczas rejestracji adres e-mail, co mam zrobić?

Link aktywacyjny wysyłany jest od razu po Twojej rejestracji.

Link może przyjść do Ciebie z opóźnieniem, które zależy od poczty docelowej, lub może trafić do folderu SPAM co warto sprawdzić.

Jeśli nie otrzymasz tego samego dnia od nas linku aktywacyjnego, skontaktuj się z nami mailowo.

Wyślij wiadomość na adres: bonus@ebrokerpartner.pl

W tytule maila napisz PILNE - BRAK LINKU AKTYWACYJNEGO.

Pozwoli nam to w pierwszej kolejności udzielić Ci odpowiedzi.

4. Ile mam czasu na spełnienie warunków otrzymania Bonusu?

Na spełnienie warunków (wykonanie 5 transakcji na dowolną kwotę) masz czas do kolejnego miesiąca następującego po miesiącu otwarcia eKonta (data zawarcia umowy o eKonto).

Przykład: jeżeli otworzysz eKonto 13 listopada, masz czas na spełnienie warunków do końca grudnia 2017r. Analogicznie, jeżeli otworzysz eKonto 18 grudnia, masz czas na spełnienie warunków do końca stycznia 2018r.

5. Jeśli złożę wniosek o eKonto 18 grudnia, a umowę podpiszę w późniejszym terminie, czy otrzymam Bonus?

Tak. Jeśli spełnisz warunki otrzymania Bonusu do końca stycznia 2018r, Bonus zostanie Ci przyznany.

6. Otworzyłem eKonto ale nie zamówiłem/am karty do eKonta, co mam zrobić?

Skontaktuj się z mBankiem poprzez infolinię i zamów kartę u konsultanta lub wejdź na stronę mBanku bądź zaloguj się do serwisu transakcyjnego i zamów kartę.

7. Jak mogę uzyskać dodatkową Premię?

Polecając konto osobiste eKonto za pomocą dedykowanego linku znajdującego się w zakładce PROGRAM POLECAJĄCY.

Wysokość dodatkowej Premii to 50zł. Każdy uczestnik akcji Bonus może otrzymać dodatkową Premię za maksymalnie 5 założonych kont z linku polecającego, których warunki otrzymania Bonusu zostały spełnione.

8. W jaki sposób mogę polecać innym Akcje Bonus?

Musisz zalogować się do swojego konta uczestnika w Akcji Bonus, a następnie przejść do zakładki "Program polecający", gdzie znajduje się Twój indywidualny link polecający. Skopiuj link polecający, a następnie wyloguj się ze swojego konta uczestnika w panelu Bonus. Poleć eKonto poprzez skopiowany link. Osoba polecona musi założyć swoje konto uczestnika w panelu Bonus, a następnie złożyć wniosek o eKonto. Gdy osoba ta spełni warunki otrzymania Bonusu, zostanie przyznana Ci dodatkowa Premia w wysokości 50zł.

Pamiętaj! Z jednego konta uczestnika w Bonusie możesz otworzyć wyłącznie jedno eKonto. Osoba polecona zawsze musi korzystać z własnego konta użytkownika w panelu Bonus.

9. Czy mogę polecić więcej niż 5 eKont?

Tak, możesz polecić więcej niż 5, jednakże dodatkowa Premia zostanie przyznana za 5 założonych kont, które spełnią warunki otrzymania BONUSU.

10. Czy osoby, które otworzyły eKonto z mojego polecenia, mogą również polecać konto innym i otrzymać Premię?

Tak. Osoby, które otworzyły eKonto z Twojego polecenia mogą polecać konto innym i otrzymać zarówno BONUS, jak i Premię. Pamiętaj, że dodatkowa Premia za polecenie zostanie przyznana, gdy zarówno Ty jak i osoby którym polecisz eKonto, spełnią warunki otrzymania Bonusu, czyli wykonają 5 transakcji na dowolną kwotę w terminie do końca kolejnego miesiąca następującego po miesiącu otwarcia eKonta (data zawarcia umowy o eKonto).

11. Czy mogę polecać eKonto, gdy jeszcze nie spełniłem warunku naliczenia Bonus?

Tak możesz polecać eKonto innym, gdy nie spełniłeś jeszcze warunku naliczenia Bonusu. Na spełnienie warunków (wykonanie 5 transakcji na dowolną kwotę) masz czas do końca kolejnego miesiąca następującego po miesiącu otwarcia eKonta (data zawarcia umowy o eKonto). Pamiętaj jednak, że dodatkową Prowizję za polecenie otrzymasz, gdy sam spełnisz warunki naliczenia Bonusu.

12. Czy muszę odprowadzić podatek od otrzymanego Bonusu oraz Premii?

Nie, wartość Bonusu jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.).

13. Co muszę zrobić, aby otrzymać Bonus oraz Premię na swoje konto?

O przyznaniu Bonusu zostaniesz poinformowany do 28.02.2018r. wiadomością wysłaną na adres e-mail podany podczas rejestracji do Akcji Bonus. W celu wypłacenia Bonusu, musisz zalogować się do swojego konta uczestnika poprzez link podany w wiadomości w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, a następnie uzupełnić formularz dodatkowymi danymi tj. numer rachunku bankowego eKonto oraz numer PESEL.

14. Kiedy otrzymam Bonus oraz Premię?

Bonus oraz Premia zostanie Ci wypłacona najpóźniej do dnia 02.03.2018

15. Jak zgłosić reklamację na nieprzyznany Bonus oraz Premię?

Reklamację należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza reklamacyjnego udostępnionego Uczestnikowi poprzez jego konto uczestnika w zakładce "REKLAMACJE" do 18.03.2018r. Reklamacja powinna zawierać: numer umowy, adres e-mail oraz szczegółowy opis problemu będącego podstawą reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres email wskazany w czasie rejestracji Konta przez Uczestnika w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

Uwaga: Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację przez Organizatora uzależniony jest od terminu, w którym mBank udzieli Organizatorowi odpowiednich informacji w związku z daną reklamacją Uczestnika.

16. Posiadam konto firmowe w mBanku, czy mogę brać udział w Akcji Bonus i otrzymać Bonus i Premię?

Tak, możesz wziąć udział ponieważ Uczestnikiem akcji mogą być obecni klienci banku, którzy posiadają konto firmowe w mBanku.

17. Mam już eKonto w mBanku, czy mogę skorzystać z Programu Polecającego?

Uczestnikiem akcji nie mogę być osoby, które posiadają już eKonto. Wszelkie informacje, kto może być uczestnikiem zawarte są w REGULAMINIE.

18. W jaki sposób mogę sprawdzić ile osób poleciłem/am z mojego linku polecającego?

W programie polecającym można polecić maksymalnie 5 kont. Osoba polecająca do czasu rozliczenia musi we własnym zakresie kontrolować ilość poleconych kont w ramach akcji.

19. Jak mogę uzyskać nawet 1000zł?

Musisz spełnić warunki opisane w Regulaminie Akcji "eKonto z Bonusem" oraz warunki związane ze zwrotem nawet 650zł od mBanku opisane w Regulaminie: https://www.mbank.pl/pdf/promocje/konta/regulamin-promocji-lepiej-z-ekontem-10-01-2018.pdf